CHUYỆN QUẢ BẦU – Văn Kể Chuyện – Lớp 2

GỢl Ý:
1.    Đoạn 1: Đất nước ta có 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có tiếng nói riêng, có cách ăn mặc riêng. Nhưng tất cả các dân tộc ấy đều sinh ra từ một mẹ. Chuyện kể rằng: “Ngày xửa ngày xưa có hai vợ chồng đi rừng, bắt được một con Dúi. Dúi van lạy xin tha mạng và hứa sẽ nói một điều bí mật. Hai vợ chồng thương tình tha mạng cho Dúi. Dúi bảo: “Sắp có mưa lũ lớn, nước sẽ dâng cao và khuyên hai vợ chồng hãy lấy một khúc gỗ khoét rỗng ở bên trong, chuẩn bị thức ăn đủ bảy ngày bảy đêm, rồi chui vào đó, bịt kín miếng gỗ bằng sáp ong. Sau bảy ngày hãy chui ra.

2.    Đoạn 2: Hai vợ chồng làm y như lời Dúi nói và khuyên mọi người cùng làm theo, nhưng chẳng ai tin. Hai vợ chồng vừa mới chuẩn bị xong thì sấm chớp đùng đùng, mây mưa vần vũ.
Trời ào ạt xối mưa xuống tối tăm mặt mũi. Nước dâng cao.Muôn loài đều chết chìm trong biển nước.Duy chỉ có hai vợ chồng được sống sót.Sau bảy ngày, họ chui ra. Cây cỏ làng mạc bị tàn phá. Mặt đất vắng tanh không một bóng người.

3. Đoạn 3: Thời gian sau, người vợ sinh ra một quả bầu. Người chồng buồn lắm. Thấy vậy, người vợ đem quả bầu cất lên giàn bếp. Rồi một ngày nọ, hai vợ chồng vừa đi làm nương về thì nghe tiếng cười đùa trong bếp. Họ lấy làm lạ, lấy quả bầu xuống áp tai nghe thì thấy có tiếng người lao xao trong ấy. Người vợ lấy que dùi quả bầu. Lạ thay, từ trong quả bầu, những con người bé nhỏ nhảy ra. Họ là người Khơ-me, người Thái, người Mường, người Hmông, Ê-đê, Ba-na, người Kinh… lần lượt ra theo. Đó là tổ tiên các dân tộc Việt Nam ngày nay.

BÀI LÀM
(Kể lại Đoạn 3:)
Một thời gian sau, người vợ sinh ra một quả bầu. Người chồng buồn lắm! Thấy vậy, chị vợ đem cất bầu lên giàn bếp.
Một hôm, hai vợ chồng đi làm nương về, nghe thấy tiếng cười đùa đâu đó ở phía dưới bếp. Nhưng họ không phát hiện ở đâu. Họ bèn lấy quả bầu xuống thì kì lạ thay ở trong quả bầu vọng ra tiếng lao xao cười đùa của những đứa trẻ con.
Người vợ quyết định dùi vào quả bầu một lỗ. Bất ngờ từ trong quả bầu những đứa trẻ phóng ra. Nhanh nhảu nhất là trẻ Khơ:mú người còn dính than đen nhẻm, tiếp theo là những đứa trẻ người Thái, người Mường, người Dao, người Hmông, E-đê, người Ba-na, người Kinh… lần lượt theo ra.
Đó chính là tổ tiên của các dân tộc anh em trên đất nước ta ngày nay.