NGHE KỂ CHUYỆN VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO – Văn Kể Chuyện – Lớp 2

Lần đầu về quê chơi, cô bé thấy thế nào?

–    Lần dầu về quê chơi, cô bé thấy cái gì cũng lạ, cô chưa từng gặp, từng biết bao giờ.

 

b.    Cô bé hỏi cậu anh họ điều gì?

–    Cô bé hỏi cậu anh họ “sao con bò này không có sừng hả anh?”

 

c.    Cậu bé giải thích vì sao bò không có sừng?

–    Cậu giải thích bò không có sừng vì nhiều lí do: Có con sừng bị gãy, có con thì chưa mọc. Nhưng riêng con này không sừng vì nó là con ngựa.

 

d.    Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con ngựa. Đúng như lời cậu bé đã nói.