NGHE-TRẢ LỜI CÂU HỎI – Văn Kể Chuyện – Lớp 2

Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi.
Qua suối
Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải đi qua một con suối. Trên mặt suối có những hòn đá nổi. Người di qua chỉ việc bước chân đến những hòn đá này để sang bờ bên kia.

Khi Bác đã sang đến bờ bên kia thì một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy chân bị ngã. Bác dừng lại, đợi đồng chí cảnh vệ di tới Bác hỏi:
–    Chú ngã có đau không?
–    Dạ thưa Bác không sao ạ!
–    Thế chú có biết tại sao bị ngã không?
–    Thưa Bác tại hòn đá bị kênh ạ.
–    Cần phải kê lại để người khác qua suối không bị ngã nữa.
Đồng chí bảo vệ liền quay lại kê hòn đá cho chắc. Xong đâu đấy, Bác cháu mới tiếp tục lên đường. Vừa đi Bác vừa dặn:
–    Khi ngã, cần phải xem lại tại sao mình ngã để lần sau mà tránh.
a.    Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu?
b.    Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ?
c.    Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh chiến sĩ làm gì?
d.    Câu chuyện Qua suối nói lên điều gì về Bác Hồ?

1-1. Hướng dẫn:
Em đọc kĩ nội dung các câu hỏi, suy nghĩ nhớ lại câu chuyện, để tìm những chi tiết trong câu chuyện rồi trả lời lần lượt từng câu hỏi.
1-2.    Gợi ý:
a.    Bác Hồ và các đồng chí bảo vệ đi đâu?
–    Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi công tác.
b.    Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ?
–    Anh chiến sĩ sẩy chân bị ngã do bước lên một hòn đá bị kênh trên mặt suối.
c.    Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh chiến sĩ làm gì?
–    Khi biết hòn đá bị kênh, Bác bảo anh chiến sĩ kê lại cho chắc để người khác đi sau qua suối không bị ngã nữa.
d.    Câu chuyện Qua suối nói lên điều gì ở Bác Hồ?
–    Câu chuyện Qua suối đã nói lên tấm lòng của Bác, luôn lo lắng quan tâm đến cuộc sống, sinh hoạt của mọi người, ngay cả đến những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Đồng thời, Bác căn dặn mọi người phải biết tìm hiểu nguyên nhân của sự thất bại để rút kinh nghiệm cho mình.

2. Viết câu trả lời cho câu hỏi d trong bài tập
2-1.    Hướng dẫn:
Em đọc lại câu trả lời của mình ở phần d, bài tập số 1. Em có thể ghi lại nguyên văn câu trả lời và cũng có thể dùng từ ngữ khác để ghi lại ý trên nhằm rèn luyện kĩ năng dùng từ, diễn đạt câu.
2-2. Gợi ý:
Em có thể viết câu trả lời như sau:
Qua suối là một câu chuyện rất cảm động về Bác Hồ. Tình thương của Bác đối với mọi người thật bao la. Một việc làm bình thường trong đời sống sinh hoạt hằng ngày mà nó có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Bác dạy ta phải biết quan tâm lo lắng cho mọi người. Biết rút kinh nghiệm sau mỗi lần vấp ngã để lần sau không bị tái phạm.